In de klas

Muzische  vorming is niet weg te denken uit de moderne school.  Er zijn trouwens ook eindtermen vastgelegd voor muzikale opvoeding (zie onder).  Het scholenzangfeest helpt je al een heel stuk op weg om deze eindtermen te halen, maar het is natuurlijk ook heel nuttig en leuk om in de klas met de kinderen verder te zingen en te musiceren.  Daarom geven we graag deze lesmap door aan de leerkrachten.

Download ze hier: lesmap

Vergeet verder ook het dansje niet in te oefenen op de muziek van “Al die willen te Kaap’ren varen”

en je kan ook drama toevoegen aan het project door mee te doen aan onze wedstrijd.

Veel succes!

 

2.1 muziek beluisteren en ervaren, muzikale impressies opdoen uit de geluidsomgeving met aandacht voor enkele kenmerken van de muziek:
  • klankeigenschap
  • functie/gebruikssituatie.
2.2 improviseren en experimenteren, klankbronnen en muziekinstrumenten uittesten op hun klankwaarde en in een muzikaal (samen)spel daarvan gebruik maken.
2.3* openstaan voor hedendaagse muziek, muziek uit andere tijden, andere landen en culturen.
2.4* genieten van zingen en musiceren en dit gebruiken als impuls voor nieuwe muzikale spelideeën of andere aanverwante expressiewijzen.
2.5 vanuit het eigen muzikaal aanvoelen praten over het zingen en het musiceren.